4. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU

4-6 AĞUSTOS 2010 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-BOLU

4. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRGESİ

4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 04-06 Ağustos 2010 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Bu tür sempozyumların çok yönlü amaçları olmakla beraber en önemlilerinden birisi de farklı disiplinleri bir araya getirmek, genç araştırmacılara deneyim kazandırmak ve söz konusu iç sular alanındaki bilimselliğin kalitesini arttırmaktır.

Ulusal düzeyde olan bu sempozyum, ülkemizdeki limnolojik (içsular) çalışmalarda bulunan 30 üniversite ve 10 kamu kurumundan 147 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. 49 sözlü ve 29 poster sunumu ve birde arazi gezisi düzenlenmiştir.

 • Açılışı takiben 3 emekli (Prof. Dr. Dinçer Gülen, Prof. Dr. Nurettin Meriç ve Prof. Dr. Yalçın Şahin) ve 1 vefat etmiş (Prof. Dr. Fethi Akşıray) hocamıza Limnoloji’de İz Bırakanlar teması altında bu alana yapmış oldukları katkılarından dolayı plaketleri takdim edildi.
 • Prof. Dr. Dinçer Gülen ülkemizde Limnolojinin tarihçesini içeren özel bir sunum yaptı.
 • Limnoloji Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Derneğin bir dönem daha mevcut yönetimle devam etmesi oy birliği ile kabul edildi.
 • Doç. Dr. Muzaffer Dügel çok yönlü analizleri gerçekleştirebilen bazı istatistiksel programların kullanımı ile ilgili özel bir sunum yaptı.
 • Gölcük ve Saraycık göletlerini ve Sarı Alan bölgesini içeren bir arazi gezisi düzenlendi.
 • Sempozyum sonucunda Değerlendirme Toplantısı yapılarak aşağıdaki konuların ciddiyeti üzerinde duruldu:

 

 1. Olur olmaz yere sucul alan yaratmak için gölet yapmanın tehlikeli ve yanlış bir yaklaşım olduğunun ciddiyetine,
 2. Özel ve/veya tüzel kişiler veya kamu kurumları tarafından sucul alanlarda gerçekleştirilmek istenen çalışmalarda bu konuda uzman kişilere başvurulmasına ve onlardan gerekli görüşün alınmasına,
 3. Sulak alanların doğal yapılarının korunması ve uzun süreli yaşatılması için gerekli hassasiyetin verilmesi,
 4. Bu amaçla gerek sucul ve gerekse suya bağımlı biyoçeşitliliğe ait envanter çalışmalarının biran önce çıkartılması ve korunma statülerinin yükseltilmesi,
 5. İçsularda yapılan çalışmalara verilen desteğin arttırılması,
 6. Gerek üniversiteler ve gerekse diğer özel ve tüzel kamu kurum ve kuruluşlar arasında ortak çalışmaların yürütülmesi,
 7. Sucul alanlara dışarıdan değişik yollarla sokulmaya çalışılan (veya sokulan) istilacı türlerin saptanmasına ve buna izin verilmemesine,
 8. Atık suların (evsel, endüstriyel, vb. kaynaklı) arıtılması konusunda gerekli yasal işlem ve kontrollerin düzenli yapılmasına,
 9. Limnoloji alanında her seviyedeki kişi ve kurumlar için bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına devam edilmesine,
 10. İzmirde alınan bir karara göre (Madde 9) yayımlarda aynı konu ve/veya aynı bölgede daha önce yapılmış olan çalışmalarla karşılaştırma yapılması ve özellikle yerli araştırıcıların çalışmalarını kaynak göstermeye dikkat edilmesi gerekliliği üzerinde önemle durulması.
 11. Bir sonraki 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu’nun nerede yapılacağı görüşülmüş ve yapılan oylamada 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde yapılması kararı

Tartışılarak kabul edilmiştir.

Gereğini kamu kurum ve kuruluşlarına önemle duyururuz.                       

 

Düzenleme Kurulu Adına

Prof.Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU

Sempozyum Başkanı

 

You are here: Anasayfa